Besides teaching our instructors are active in writing course materials and journal articles as well.

Here are a few publications that you may find useful:

For learning Hungarian as a foreign language

Árvay, Anett – Péter, Nóra (forthcoming) (2017). Beszéljük meg! Kommunikációfejlesztő gyakorlatok haladóknak [Let’s discuss it! Exercises for developing communication skills for advanced learners]. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Hungarológia Központ.

Durst, Péter (2015). Hungarian the easy way 3. Coursebook and workbook. Domino nyelvkönyvek. Szeged: Design Kiadó.

Durst, Péter (2013). Hungarian the easy way 2. Coursebook and workbook. Domino nyelvkönyvek. Szeged: Design Kiadó.

Durst, Péter (2012). Hungarian the easy way 1. Coursebook and workbook. Domino nyelvkönyvek. Szeged: Design Kiadó.

Durst, Péter (2009). Lépésenként magyarul. Magyar nyelvtani feladatok haladóknak [Step by step in Hungarian. Hungarian grammatical exercises for advanced learners]. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Hungarológia Központ.

M. Korchmáros, Valéria (2006). Magyar nyelvtani kézikönyv[Handbook of Hungarian Grammar] published in Hungarian, English, German, Italian and Finnish. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Hungarológia Központ.

Durst, Péter (2006). Lépésenként magyarul. 2. lépés [Step by step in Hungarian. Second step]. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Hungarológia Központ.

Durst, Péter (2006). Lépésenként magyarul. Audio CD-II. a 2. tankönyvhöz [Step by step in Hungarian. Audio CD-2 to the second step]. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Hungarológia Központ.

Durst, Péter – Péter, Nóra (2006). Lépésenként magyarul. DVD és audio CD csomag a 2. tankönyvhöz [Step by step in Hungarian. DVD and audio CD package to the second step]. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Hungarológia Központ.

Durst, Péter – Péter, Nóra (2006). Lépésenként magyarul. CD-Rom a 2. tankönyvhöz [Step by step in Hungarian. CD-Rom to the second step]. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Hungarológia Központ.

Durst, Péter (2004). Lépésenként magyarul. 1. lépés.[Step by step in Hungarian. First step]. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Hungarológia Központ.

Durst, Péter (2004). Lépésenként magyarul. Audio CD-1. az 1. tankönyvhöz [Step by step in Hungarian. Audio CD-1 to the first step]. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Hungarológia Központ.

Durst, Péter – Péter, Nóra (2004). Lépésenként magyarul. DVD és audio CD csomag az 1. tankönyvhöz [Step by step in Hungarian. DVD and audio CD package to the first step]. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Hungarológia Központ.

Durst, Péter – Péter, Nóra (2004). Lépésenként magyarul. CD-Rom az 1. tankönyvhöz [Step by step in Hungarian. CD-Rom to the second step]. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Hungarológia Központ.

Fenyvesi, Anna (1992). Sounds Hungarian. Listening exercises. Pittsburg: University of Pittsburg.

Selected publications on Hungarian Studies

Árvay, Anett (2015). Az interkulturális pragmatika szerepe a magyar mint idegen nyelv oktatásában [The role of intercultural pragmatics in teaching Hungarian as a foreign language]. In: Csatár, Péter - Bódog, Alexa - Németh T., Enikő: Használat és hatás: újabb eredmények a magyarországi pragmatikai kutatásokban (pp. 187-223). Budapest: Loisir.

Árvay, Anett (2015). A magyar kultúráról amerikai diákoknak [About Hungarian culture to American students]. THL, 1-2, 173-182.

Árvay, Anett (2013). Kultúra a magyar mint idegen nyelv órán [Hungarian culture in Hungarian as a foreign language classes]. Nyelvtudomány, V-VI. (2009-2010) 5-12.

Árvay, Anett (2012). Közterek külföldi szemmel [Public places in the eyes of foreigners]. In: Monok I., Nyerges J., Sipos G. (Szerk.) Gondolatok a hungarológiáról. Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (pp. 203-225). Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság.

Foote, Kenneth E., Tóth, Attila., & Árvay, Anett. (2000). Hungary after 1989. Inscribing a new past on place. The Geographical Review 90,(3), 301-334.

Durst, Péter–Szabó, Martina Katalin–Vincze, Veronika–Zsibrita, János (2014). Using Automatic Morphological Tools to Process Data from a Learner Corpus of Hungarian APPLES. Journal Of Applied Language Studies 8:(3), 39-54.

Durst, Péter–Szabó, Martina–Vincze, Veronika–Zsibrita, János (2013). A hunlearner magyar tanulói korpusz fejlesztése és várható hozadékai [Developing the hunlearner Hungarian learners’ corpus and its potential effect], THL 2, 1-2, 28-41.

Durst, Péter–Janurik, Boglárka (2011). The Acquisition of the Hungarian definite conjugation by learners of different first languages. Lahivordlusi. Lahivertailuja, 21, 19-44.

Durst, Péter (2010). Kutatásmódszertani kérdések a magyar mint idegen nyelv elsajátításának vizsgálatában [Research methodological questions in the acquisition of Hungarian as a foreign language]. THL 2: 1-2, 82-89.

Péter, Nóra (2009). Az Európai Unió oktatáspolitikájának megjelenése a magyar mint idegen nyelv oktatási folyamataiban, tananyagszerkesztésében [The presence of education policies of the EU in the process of the teaching of Hungarian as a foreign language and in the structuring of course materials]. Hungarológiai Évkönyv 10, 185-192.

Péter, Nóra (2009). Teaching Pronunciation for Learners of Hungarian as a Foreign Language. In: Bölcsészeti, műszaki és társadalomtudományi kutatások az Eötvös József Főiskolán 2008., pp.359-364.

Szőnyi, György Endre (2012). A magyarországi művészettörténet interkulturális bemutatása [The intercultural presentation of Hungarian art history]. In:Monok I., Nyerges J., Sipos G. (Eds.), pp. 185-201.

Szőnyi, György Endre (1999). A magyar kultúra tanításának módszertani kérdéseihez [To the methodological issues of teaching Hungarian culture]. Hungarológia1999.1‑2, 99‑108.